Gazowce to specjalny rodzaj statków, które są przeznaczone jak sama nazwa mówi do transportowania gazu. Statki te przewożą gaz w wysokociśnieniowych zbiornikach w formie skroplonej. To wielkie statki, które są rozładowywane w tak zwanych gazo portach. Tam przetacza się skroplony gaz do zbiorników i dalej jest on pompowany do zbiorników regionalnych a dalej do poszczególnych odbiorców. Gazowce pozwalają docierać z błękitnym paliwem tam, gdzie nie docierają gazociągi. Ale nie tylko. W Polsce gazowce mają za zadanie poprzez port w Świnoujściu na złamanie rosyjskiego monopolu na dostawy błękitnego paliwa do Polski. Dzięki temu można liczyć na przykład na obniżki cen gazu ze względu na konkurencyjność. Dzięki skraplaniu gazu statki są w stanie przewieźć naprawdę duże jego ilości. Praca na takich statkach uchodzi za niebezpieczną. Pomimo zastosowania szeregu najlepszych na świecie zabezpieczeń, w tym doskonałej jakości zbiorników i systemów ostrzegania przed wyciekiem, istnieje niebezpieczeństwo, że w razie wybuchu dojdzie do ogromnej katastrofy, z której nikt się nie uratuje. Wybuch tak wielkiej ilości gazu, jaka jest przewożona przez taki gazowiec może mieć jedynie tragiczne następstwa. Zwłaszcza, jeśli nastąpiłby w porcie. Dla takich statków trzeba także mieć przygotowaną eskortę ze strony marynarki wojennej. Wszystko dlatego, że wystarczyłoby zablokować ich ruch, aby dany kraj pozbawić dostaw gazu. A to może mieć jedynie tragiczne następstwa.

Dodaj komentarz