Jak tylko powstała cywilizacja, jedną z najistotniejszych rzeczy, jaka była wiecznie ogromnie ważna, była ta związana z przemieszczaniem się. Już ludzie w starożytności przywiązywali do tego dużą uwagę. Nacje, które potrafiły, tworzyły szlaki komunikacyjne, dzięki którym mogły się ekspresowo transportować z jednego rozstawienia w to, gdzie to było potrzebne. To notabene stanowiło o istotnej przewadze republiki rzymskiej ponad innymi jak również stało się jednym spośród pretekstów jego tak długookresowego rządzenia nad tak obszerną partią ziemi. Jednakże materia była bardziej skomplikowana, gdy stały ląd do jakiego chciano zagościć był niesłychanie w oddali, był nowy, względnie usytuowany był za morzem. Kłopotem stało się wtedy nie tylko przesunięcie się w to miejsce, lecz również zabranie stosownie postawnego ładunku ze sobą. Czy to wojska, czy artykułu, lub ostatecznie zaopatrzenia. A często wszystkiego tego jednocześnie. W takowej sprawie kompletnie potrzebne były statki. Dzięki jakim wolno by było przebyć morze. Początki żeglugi nie były bezproblemowe, gdyż erudycja przyzwoliła na konstruowanie łodzi niewielkich a także takowych, jakie potrafiły wypływać jeno w sąsiedztwie wybrzeża. To wywołało, iż stało się możliwe dopływanie do coraz to dalej położonych lokalizacji. I wożenie ze sobą większej wielkości towaru, czy zaopatrzenia. I umożliwiło to zdobywanie jeszcze bardziej oddalonych krain.