Przesyłka produktów, często niezmiernie wielkich, z jednego miejsca w inne, od setek lat stanowił duży szkopuł. Tym był większy, im oddalenie oraz kaliber przewozu były znaczniejsze. Wspólnie z rozwojem technologii, wzrastają też wariacje przewozu większych ilości. Niemniej jednak idzie to w korelacji z większym zapotrzebowaniem. Przy przewozach z kontynentu na kontynent, cyklicznie na odległości z grubsza tysięcy km cały czas jedyną akceptowalną możliwością są statki. Przewozy lotnicze pozostają zdecydowanie szybsze, ale ich alternatywy transportowe są ograniczone, natomiast koszty duże. I wydaje się niezwykle ważnym pretekstem, za tymże, by towary, przede wszystkim te drobnicowe przemieszczać oceanem. To czyni, iż jest trwałe zmierzanie do kreacji gigantycznych okrętów, które są co prawda kosztowne, lecz w odległym horyzoncie czasowym, wskutek ogromnym sposobnościom przewozowym, z większym natężeniem korzystniejsze. Takie potężne statki zajęły obecnie największe tory morskie świata. Pływają wzdłuż nich monumentalne statki do przewozu ropy, które transportują setki tyś. ton ropy. Krążą masowce, ładujące do ładowni setki tyś. ton węgla, zboża i pozostałych produktów. Pływają również statki mogące zabrać na pokład wiele tysięcy aut. Wymiar tychże okrętów sprawia, że nie każde porty mają możliwość dopuścić te najogromniejsze pływające kolosy. Ale coraz większa ilość miast dostosowuje się do ich obsługi.