Przewóz frachtów, nierzadko nader dużych, z miejsca w inne, od zawsze stanowił istotny ambaras. Tym bardziej natężony, im dystans, a także ilość ładunku większa. Wraz z przebiegiem techniki, wzrastają także możności przewozowe. Niemniej jednak upływa to w korelacji z większym zapotrzebowaniem. Transportując z kontynentu na kontynent, nagminnie na odległości w przybliżeniu tys. kilometrów, cały czas jedyną akceptowalną możliwością są statki. Samoloty pozostają wprawdzie błyskawiczne, lecz ich możności transportowe pozostają okrojone, zaś ceny wysokie. I wydaje się bardzo ważkim czynnikiem, za tym, ażeby materiały, szczególnie te drobnicowe transportować oceanem. To czyni, iż jest konsekwentne dążenie do budowy ciągle większych transportowców, jakie pozostaną wprawdzie kosztowne, ale w dłuższej perspektywie, wskutek ogromnym sposobnościom przewozowym, bardziej sensowne ekonomicznie. Takie wielkie statki opanowały współcześnie największe prądy morskie świata. Krążą po nich monumentalne tankowce, które transportują setki tys. ton ropy. Pływają również statki potrafiące przewieźć na pokładzie wiele tysięcy pojazdów. Wielkość tychże statków wywołuje, iż nie każde miasta portowe mają możliwość przyjąć te najbardziej znaczne pływające kolosy. Jednakże coraz to większa ilość miast dostosowuje się do ich przyjmowania. Ponieważ z każdym rokiem przybywa takowych wielkich okrętów.