Spedycja produktów, często bardzo wielkich, z jednego miejsca w drugie, od wieków stanowił istotną komplikację. Wraz z przebiegiem wiedzy, rosną również możliwości przewozu większych ilości. Jednakże wiedzie to w parze z rosnącymi potrzebami. Co sprawia, iż znajduje się ciągle potrzeba na jako tako użyteczny przewóz. Przewożąc z jednego kontynentu na kontynent, nagminnie na dystanse mniej więcej tysięcy km stale najbardziej ekonomiczną alternatywą znajdują się statki. Przewozy lotnicze pozostają zdecydowanie szybsze, ale ich możliwości przewozowe pozostają obniżone, zaś koszty wysokie. I jest nader znaczącym pretekstem, za tymże, aby surowce, przede wszystkim te o charakterze masowym transportować morzem. To sprawia, że istnieje odwieczne staranie do kreacji ciągle większych okrętów, które pozostaną wprawdzie droższe, lecz na dłuższą metę, dzięki większym sposobnościom przewozowym, bardziej ekonomiczne. Takie wielkie statki zajęły w tej chwili najbardziej znaczne szlaki morskie na ziemi. Pływają po nich monumentalne statki do przewozu ropy, które transportują dziesiątki tysięcy ton nafty. Pływają masowce, biorące do ładowni setki tysięcy ton rudy żelaza, zboża oraz pozostałych produktów. Pływają również statki zdolne zabrać na pokład wiele tysięcy samochodów. Okazałość tych okrętów wywołuje, że nie każde miasta portowe mogą zaakceptować te największe giganty.