Przesyłka produktów, częstokroć niezwykle wielkich, z miejsca w drugie, od wieków stanowił istotny problem. Razem z rozwojem technologii, wzrastają również opcje przewozu większych ilości. Niemniej jednak przebiega to w korelacji z rosnącym zapotrzebowaniem. Przy przewozach z jednego kontynentu na inny, cyklicznie na dystanse mniej więcej tysięcy km niezmiennie najbardziej ekonomiczną opcją pozostaną statki. Przewozy lotnicze pozostają szybsze, jednak ich opcje przewozu dużych ładunków są obniżone, natomiast koszty ogromne. I wydaje się ogromnie znaczącym motywem, za tymże, ażeby produkty, w szczególności te drobnicowe przemieszczać oceanem. To sprawia, że jest trwałe staranie do konstrukcji coraz to większych transportowców, które są wprawdzie drogie, ale w odległym horyzoncie czasowym, dzięki większym możnościom przewozowym, w wyższym stopniu ekonomiczne. Takie gigantyczne statki zajęły obecnie największe kursy żeglugowe świata. Pływają po nich gigantyczne tankowce, jakie wożą dziesiątki tyś. ton nafty. Krążą masowce, ładujące pod pokład setki tysięcy ton węgla, owsa oraz pozostałych materiałów. Kaliber tych statków wywołuje, że nie wszelkie porty są w stanie zaakceptować te najogromniejsze pływające kolosy. Ale coraz to większa ilość miast dostosowuje się do ich przyjmowania. Albowiem z każdym rokiem rośnie liczba takich wielkich okrętów. I są one bezspornie siłą transportu morskiego na gigantyczną skalę.