Od samych początków cywilizacji, jedną z najważniejszych idei, jaka była wiecznie ogromnie znacząca, była ta związana z przemieszczaniem się. Już starożytni przykładali do tego kolosalną atencję. Na równych terenach rzecz była stosunkowo typowa. Nacje, jakie podołały, tworzyły szlaki komunikacyjne, dzięki jakim potrafiły się ekspresowo wozić z dowolnego rozstawienia w drugie. To notabene stanowiło o głównej przewadze państwa rzymskiego ponad pozostałymi a także było jednym spośród czynników jego do tego stopnia długookresowego dominowania nad tak ogromną połacią Europy, Azji i Afryki. Natomiast kwestia była bardziej skomplikowana, gdy kontynent aż do którego chciano przybyć był niezmiernie w oddaleniu, był nieznany, bądź zlokalizowany był za obszarem morskim. Problemem stało się wówczas nie tylko przemieszczenie się w to miejsce, ale też wzięcie adekwatnie obszernego bagażu ze sobą. A nierzadko ogółem tego równocześnie. W takowej sytuacji całkowicie konieczne były statki. Dzięki jakim można by było przebyć akweny morskie. Powstanie żeglugi nie były bezproblemowe, gdyż informacja przystała na tworzenie statków niewielkich oraz takowych, które sprostały pływać jedynie blisko wybrzeża Dopiero z biegiem lat jęły budować się statki oraz okręty coraz większe oraz coraz to bardziej odporne na trudne warunki, jakie można było zastać na morzu. To spowodowało, że było dopuszczalne docieranie aż do jeszcze dalej położonych obszarów. I zabieranie ze sobą większej miary wyrobu, czy wyekwipowania. I umożliwiło to zdobywanie coraz dalszych okolic.