Statki są dosyć skomplikowanymi maszynami, co doskonale obrazuje przykład podziału na poszczególne typy. Obecnie możemy wyszczególnić cztery podstawowe grupy statków współczesnych. I tak statki pasażerskie to promy, statki wycieczkowe i liniowce. Znamy też statki rybackie w postaci kutrów, trawlerów, lugierów, lugrotrawlerów i tak zwanych baz rybackich. Dużą liczbę stanowią statki towarowe, do których zaliczamy kontenerowce, masowce, tankowce, drobnicowce, promy kolejowe, samochodowce, statki do transportu ładunków wielkogabarytowych, a także chłodniowce. Największą grupę jednak stanowią tutaj statki typu pomocniczego. Rozróżniamy bowiem takie jednostki, jak lichtuga, lodołamacz, latarniowiec, AHTS, holownik, pchacz, statek półzanurzalny, tak jak w statkach towarowych jednostka do przewozu ładunków o dużych gabarytach, a także statek służący do badań sejsmicznych. Oddzielnym przykładem są tutaj okręty przeznaczone do celów militarnych, w których skład wchodzą niszczyciele, lotniskowce, fregaty, krążowniki i łodzie podwodne. Zatem, jak widać podział jest tutaj wyraźnie zróżnicowany. Istnieją także typy statków dawnych, o których można wspomnieć. Tutaj najmniej obco brzmiącą nazwą będzie galera, ale już takie określenia, jak, berlinka, koga, triera, trirema, karaka, czy karawela niewiele nam mówią.