Już od czasów starożytnych ludzie transportując towary i rozwijając handel, tworzyli mimowolnie szlaki handlowe, które przebiegały możliwie najbardziej korzystnymi drogami. Miały one ogromne znaczenie dla tych miast, które były na jej drodze, bo wraz ze wzrostem znaczenia danego szlaku, rosła też siła i bogactwo miast, przez które przechodziły. Z upływem czasu, z upływem rozwoju technicznego i skalą przewozów, równie istotne, a nawet ważniejsze niż lądowe szlaki, stały się te, które wiodły drogami morskimi od portów załadunkowych, do portów przeznaczenia, czyli przede wszystkim miast Europy, która była hegemonem na świecie przez długie lata. Statki wszystkich ważniejszych krajów w Europie, takich jak Hiszpania, Anglia, Portugalia, Holandia czy Francja krążyły po wszystkich ocenach i morzach świata przewożąc tysiące ton towarów. Główny szlak transportowy wiódł w tamtych czasach wzdłuż wybrzeży Indii, potem brzegami Afryki, aż do Europy. Postęp technologiczny sprawił, że po wybudowaniu w Egipcie kanału Sueskiego, droga ta uległa ogromnemu skróceniu, bo nie trzeba już było opływać całej Afryki. Dalsze dążenie do ulepszenia szlaków, doprowadziło do wybudowania kolejnego wielkiego kanału, tym razem w Ameryce, a dokładnie w Panamie. Ten kanał także odegrał ogromną rolę, bo także przyczynił się do wielkiego skrócenia drogi z oceanu Spokojnego na Atlantyk.

Dodaj komentarz