Transatlantykiem nazywamy statek pasażerski poruszający się po określonych liniach żeglugowych. Ta ogromna jednostka została wyparta przez statki, które dzisiaj nazywamy wycieczkowcami. Ich rejsy przebiegają na oceanicznych wodach, które łączą poszczególne kontynenty. Statek taki możemy też określić mianem liniowca. Nazwa transatlantyk, jak łatwo się domyślić odnosi się do Oceanu Atlantyckiego, przez który to podróżowano z Europy do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zazwyczaj były to statki luksusowe, w których załoga podróżowała w zależności od klasy społecznej, w określonych warunkach, za określoną cenę. Tu za przykład może nam posłużyć najsłynniejszy z tego typu liniowców Titanic, zatopiony w 1912 roku. Późniejsze statki pasażerskie pozwoliły na podróżowanie ludziom różnego stanu, w zależności od tego na jaką wartość opiewała cena biletu, która był jedynym wyznacznikiem klasy, w jakiej przebywał podczas rejsu podróżny. Transatlantyki królowały na wodach przez blisko 130 lat, do czasu gdy nie zaczęto przemierzać wytyczonych tras drogą powietrzną. Era tych statków skończyła się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Watro jeszcze wspomnieć, iż Titanic nie był pierwszym liniowcem tego typu, gdyż żegluga transatlantycka miała swój początek już w XV wieku, ale prawdziwy rozwój przypada na lata dziewiętnastego stulecia, kiedy to wynaleziono napęd mechaniczny.