WSZYSTKIE
MOJE RELACJE

13-16 GRUDNIA  2018 W WARSZAWIE

MITAKUYE OYASIN -WSZYSTKO JEST POŁĄCZONE

Mitakuye Oyasin

to modlitwa w języku Lakota. Modlitwa o jedność i harmonię ze wszystkimi formami życia, z ludźmi, zwierzętami, naturą, górami, gwiazdami, przodkami, która podkreśla połączenie wszystkiego, ze wszystkim, niewidzialnymi liniami Istnienia. Każdy z nas jest zanurzony w sieć połączeń w swoim świecie za pomocą energii, myśli, emocji, wyobrażeń i koncepcji. Podczas warsztatu poprzez taniec, medytację, świadomość będziemy poznawali, doświadczali i transformowali nasze relacje, naszą sieć połączeń w kierunku harmonii, ze wszystkim co jest obecne w naszych życiach.


Sieć naszych połączeń

* Z samym sobą, z osobowością, z naszym ja
* Z ludźmi, z partnerami i przyjaciółmi, z rodziną, ze społecznością
* Ze swoim ciałem i umysłem
* Z otaczającym światem i naturą
* Z subtelnym poziomem bycia, z miejscem duchów, energiami wszechświata
* Ze Źródłem Istnienia, z Czystą Świadomością

 

Uzdrowienie Relacji ze Sobą 

Warsztat opiera się głównie na pracy z ciałem, świadomym tańcu, w którym poznajemy siebie na poziomie czucia, bardziej niż myślenia.

Jest wypełniony ruchem, rozmowami o świadomości i relacjach, medytacjami.

Jest to wspaniała okazja, aby nawiązać kontakt ze swoim ciałem, oddechem, dotknąć siebie na poziomie relatywnym – swoich myśli, emocji, energii, osobowości, jak i na poziomie absolutnym, jako czystą świadomość Istnienia – Źródło.

Z tego miejsca możemy dokonać znaczących transformacji w perspektywie, którą nosimy na to „Kim Jestem?”, oraz uzdrowić i przetransformować wzorce naszych połączeń, jakość relacji, tego co wymieniamy w relacjach z naszym ego, ciałem, ludźmi, społecznością, światem, subtelnymi poziomami bycia i naszym Źródłem.

WSZYSTKIE MOJE RELACJE

Ceremonia i Warsztat

TERMIN: 13-16 GRUDNIA 2018
MIEJSCE: WARSZAWA
LIMIT MIEJSC: 50 osób

Premiera sprzedażowa sierpień 2018