PRYWATNE SESJE

Każdy z nas przechodzi w swoim życiu, przez wyjątkowe momenty zmiany i transformacji. Oferuję indywidualne sesje, kiedy nadchodzi dla ciebie czas, aby dokonać ważnych zmian.

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ

I

Najczęściej przez pierwsze półgodziny, do godziny, zajmujemy się twoją historią osobistą, aby odszukać, potrzebujące uzdrowienia i transformacji aspekty ciebie, które są obecnie w stanie dysharmonii. Budujemy w ten sposób mapę ciebie potrzebną do pracy, aby określić, w które miejsca mamy skierować uwagę i energię podczas sesji.
.

II

Dzięki takiej mapie, możemy przejść do drugiej fazy spotkania, w którym przeprowadzimy proces harmonizujący i transformujący, twoją sytuację wewnętrzną. Pracujemy w sposób intuicyjny, w oparciu o duży, zgromadzony przeze mnie wachlarz metod pracy. Czasami sesja może przypominać tradycyjny coaching, innym razem uzdrawianie szamańskie lub procesy medytacyjne. Robimy to co jest potrzebne dla ciebie, aby przywrócić stan harmonii wewnętrznej.

III

Trzecią fazą sesji jest praca domowa, dla ciebie do wykonania, aby zintegrować i pogłębić wykonane procesy, oraz zasymilować nową konfigurację w codziennym życiu. Praca domowa zazwyczaj jest krótką, regularną praktyką, która wprowadza i ugruntowuje nowe nastawienia w codziennym życiu.
.
.

SESJE MOGĄ DOTYCZYĆ

-Transformacji blokujących energii, myśli, emocji
-Uwolnieniu zapisanych matryc z doświadczeń traum i zranień
-Przywróceniu kontaktu z Wyższą Jaźnią
-Harmonizowania połączeń w relacjach i związkach z ludźmi, ciałem, społecznością,
światem, przodkami, naturą
-Uzdrowienia ciała fizycznego, odnalezienia przyczyn choroby i kierunku leczenia
-Uzyskania zrozumienia powodów, dla występowania trudnych wydarzeń w życiu
-Przebudzenia świadomości niedualnej
-Rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych
-Przygotowania do pracy z Ayahuaską i innymi roślinnymi nauczycielami
-Integracji doświadczeń psychodelicznych
-Odzyskania kontaktu, zbudowanie komunikacji ze swoim „ja” relatywnym, osobowością, ego
-Odnalezienia wewnętrznej ciszy, uspokojenia umysłu, relaksacji
-Eksploracji mądrości zawartych w kryzysach życiowych i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

ZAREZERWUJ SESJĘ

POTRZEBNE INFORMACJE:

Polska, Indie, Peru, Bali  lub przez Skype

Czas trwania jednej sesji: 1.5-2.5 h

Wartość sesji 400 pln za godzinę

Po rezerwacji skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić termin twojej sesji.
Rezerwując sesję wpłacasz 400 zł za pierwszą godzinę jej trwania.
Po zakończeniu sesji następuję wyrównanie pozostałej wartości.

Możliwa jest rezerwacja pakietu sesji,
skontaktuj się z nami mailowo Wiola kontakt@paweljanmroz.pl