SOHAM BHAKTI

Najczęściej podróżuję pomiędzy Ameryką Południową, Indiami i Europą. Organizuję wyprawy w wyjątkowe miejsca na świecie. Prowadzę warsztaty tańca, w których możemy uwolnić nasze ciała z zastałych emocji i energii, doświadczyć siebie na poziomie poczuć. Uczę medytacji w której odnajdujemy zawsze obecną, lecz niezauważaną ciszę, przestrzeń i spokój oraz dzielę się Satsangami, wykładami duchowymi które w praktyczny sposób niosą dla nas przekaz o naszej prawdziwej naturze – czystej świadomości i Źródle naszego Istnienia.

Pracuję indywidualnie z ludźmi nad ich uzdrowieniem i transformacją, oraz uczę metod uzdrawiania, starając się zawsze, jak najlepiej dostosować metody pracy, do poziomu ewolucji świadomości danego człowieka. Ta kombinacja przynosi przepiękne efekty, dla istot, które nie tylko doświadczają głębokiego uzdrowienia siebie, lecz również poznają swoja „Ja” na najgłębszych poziomach Istnienia.

Nauczenie i uzdrawianie, wspieranie w ewolucji świadomości, asystowanie w poznawaniu siebie i uwalnianiu istot od cierpienia, to ścieżka którą wybrałem, która wybrała mnie.

Służba w ten sposób jest dla mnie wielkim zaszczytem i ogromna radością.