SOHAM BHAKTI

Nazywam się Soham, co w sanskrycie, starożytnym języku Indii oznacza „Tym Jestem” lub „Nim Jestem”. Wskazuje ono, na naszą prawdziwą naturę, która istnieje poza możliwością zdefiniowania. Tym Jestem. Przyjąłem to imię po spotkaniu z oświeconym, żyjącym mistrzem Moojim.

 

Przez wiele lat pracowałem w Polsce jako psycholog, coach i trener, mówca, byłem właścicielem dużej firmy szkoleniowej. Po pracy z Ayahuaską, świętą medycyną plemion żyjących, w dżunglach Ameryki Południowej, oraz zanurzeniem się w niedualny przekaz oświeconych mistrzów Advaity, doświadczyłem wybuchu percepcji i progresywnego zanikania identyfikacji z umysłem i osobowością, rozpoznając siebie jako czysta świadomość. Te wglądy wywołały bardzo duże zmiany w moim stylu życia, miejscu zamieszkania, oraz sposobach w pracy z ludźmi. Zrezygnowałem z paradygmatu psychologicznego poprawiania osobowości i kontroli umysłu, na rzecz rozpoznania swojej prawdziwej natury, świadomości, której rozpoznanie niesie ze sobą, wszystko to czego szukaliśmy na zewnątrz.

Obecnie podróżuję pomiędzy Ameryką Południową, Indiami i Europą organizując wyprawy w wyjątkowe miejsca na świecie, prowadząc warsztaty tańca, w których możemy uwolnić nasze ciała z zastałych emocji i energii, doświadczyć siebie na poziomie poczuć, medytacji w której odnajdujemy zawsze obecna, lecz niezauważana ciszę, ceremonie i odosobnienia z Ayahuaską, podczas których możemy uwolnić się od różnego rodzaju traum, ograniczeń, zranień zapisanych z przeszłości, oraz Satsangi, które niosą dla nas przekaz o naszej prawdziwej naturze. Ta kombinacja tańca świadomości, Satsangu, pracy z Ayahuaską, medytacji przynosi przepiękne efekty w pracy z ludźmi, którzy nie tylko głęboko się uzdrawiają, lecz również jednocześnie poznają siebie na najgłębszych poziomach Istnienia. Służba w ten sposób jest dla mnie wielkim zaszczytem i ogromna radością.

Soham