WEWNĘTRZNY UZDROWICIEL

DUCHOWE UZDRAWIANIE & HARMONIZOWANIE
ŻYCIA MOCĄ ŹRÓDŁA

27-30 WRZEŚNIA 2018, WARSZAWA 

WYZWANIA ŻYCIOWE

Każdy z nas, w którymś momencie życia doświadcza dysharmonii i problemów, w jednym lub wielu obszarach życia. Może to być choroba ciała i upadek zdrowia, konflikty w relacjach, utrata pracy lub strata zainteresowania i pasji w tym, co robiliśmy to tej pory. Być może spotykasz się z problemami finansowymi, straciłeś sens życia, źle czujesz się ze sobą lub odczuwasz olbrzymi stres.

W momencie pojawienia się w naszych życiach stanu dysharmonii, naszą naturalną reakcją jest podjęcie prób zmiany tych warunków i poprawy sytuacji. Często nieskutecznych lub okupionych olbrzymimi kosztami i wysiłkiem. Być może również dla ciebie przyszedł czas na zmianę metod.

Pierwsza bardzo ważna lekcja, którą chcę się z Tobą podzielić, to na bazie ogromnej ilości doświadczeń mogę stwierdzić z dużą pewnością, że każdy problem, który pojawia się w naszym życiu pojawia się, aby ujawnić, jakiś wewnętrzny aspekt nas, który jest w dysharmonii. Tak jak ból informuje o złamanej ręce, a konflikt w związku o niewłaściwym traktowaniu siebie przez partnerów. Gdyby nie zewnętrzne przejawy nie wiedzielibyśmy, że gdzieś istnieje dysharmonia. Z problemami i wyzwaniami należy się spotkać, zrozumieć je i przetransformować, a nie unikać, spychając je do nieświadomości w miejsce, z którego i tak wpływają na nasze życia!

ŻYCIE JEST LUSTREM DUSZY

Kiedy się krzywisz w złości lub smutku do lustra, nie ma ono możliwości – musi odpowiedzieć tym samym. Podobnie jeśli uśmiechasz się szczerze, prawdziwie, lustro również odpowie tym samym. Rzeczywistość działa podobnie, odbija prawdę o nas. Nie tylko to co chcemy, ale przede wszystkim to, co nosimy w sobie. Nie to czym jesteśmy w sensie absolutnym, ponieważ w sensie absolutnym jesteśmy Jednym Źródłem, ale relatywnym jako forma, mająca takie i takie ciało, historię, rodziców, przodków, uwarunkowania, przeszłość, emocje, myśli. Innymi słowy, nasze życia są przejawem tego, co nosimy w środku.

GŁĘBIEJ NIŻ PSYCHOLOGIA

Tam gdzie chcę ciebie zabrać, często psychologia i inne metody skupiające się na myślach, emocjach i osobowości nie potrafią przetransformować, uzdrowić, uleczyć z tego prostego powodu, że ich założenia, z czego się składamy, nie zawierają w sobie ducha, duszy, pamięci transpokoleniowej (naszych przodków), energii i bytów energetycznych. Również w wielu metodach nie używa się największego wsparcia i mocy, jaka istnieje – Energii Źródła. Potrzeba metody, które wejdzie głębiej w ciebie, która dotknie prawdziwych korzeni, wielu zapomnianych spraw, które są prawdziwym generatorem dysharmonii.

NOWE ROZWIĄZANIE

Chcę przedstawić ci inny sposób radzenia sobie z wyzwaniami życia.
Inne, nowe podejście do rozwiązywania problemów, harmonizowania chorób ciała, uzdrawiania konfliktów w związkach, wyjścia z zapaści finansowej, leczenia depresji czy jakiejkolwiek innej dysharmonii, obecnej w twoim życiu.

DUCHOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 

I: PEŁNA, GŁĘBOKA
AKCEPTACJA TEGO, CO JEST

Wiem, to wydaje się nieintuicyjne. Umysł raczej podpowiada, aby walczyć z problemem, rzucić się na niego, a już na pewno nie przyjąć go takim, jakim jest. Duchowe podejście jest inne. Przyjmujemy to co się wydarza z ciepłym dystansem, uczymy się być w relaksie i neutralnej serdeczności w stosunku do swoich problemów. To uwalnia naszą energię, redukuje stres, wyciąga naszą świadomość z pola problemu poza nie. Stajemy się czymś więcej niż wyzwanie, którego doświadczamy i reakcje emocjonalne i myślowe, które problemom towarzyszą.

II: NAWIĄZANIE DOŚWIADCZALNEGO
KONTAKTU ZE ŹRÓDŁEM ŻYCIA

Wszystko, co istnieje, na swoim najgłębszym poziomie ma jedną podstawę, jedną energię, jeden pierwiastek. Tym pierwiastkiem jest Źródło lub jak wolisz Bóg, Najwyższa Inteligencja, Wyższa Siła, Uniwersalny Umysł, Wielka Tajemnica. Wszystko, co istnieje, łącznie z tobą, twoimi problemami, rozwiązaniami, życiem wypływa ze Źródła i jest zrobione ze Źródła.

Duchowość to uświadomienie sobie istnienia tej Siły, nawiązywanie z nią regularnego kontaktu, pogłębianie tej relacji, aż do poczucia pełnego z Nią zespolenia w Jedność i używanie jej w codziennym życiu. W tych dużych i małych sprawach. Słowo honoru, że jak szukam miejsca do zaparkowania, to wzywam Źródło z prośbą o znalezienie miejsca. To działa. Życie bez tego połączenia przypomina granie w wielką i czasami trudną grę, bez kontaktu z Mistrzem i Twórcą tej gry, który może ci pomagać, wspierać ciebie, być twoim sojusznikiem, podpowiadać rozwiązania, dzielić się swoją nieskończoną energią. W trakcie naszego spotkania będziemy budowali  coraz głębszy kontakt z Tą olbrzymią Siłą i Inteligencją.

III: HARMONIZOWANIE, UZDRAWIANIE
I UWALNIANIE MOCĄ ŹRÓDŁA

Poprzez nawiązane połączenie z Mocą Źródła, rozpoczynamy harmonizowanie naszych wyzwań życiowych, problemów, blokad, szukając zawsze do wewnątrz, odnajdując ścieżki połączeń pomiędzy sytuacjami w życiu, a uwarunkowaniami w środku. Uzdrawianie Duchowe polega na wykorzystywaniu z wielkim szacunkiem i wdzięcznością świadomości obecności Źródła i jego promieniowania do uwalniania i transformacji głęboko zapisanych w nas przekazów. Wiele duchowych i szamańskich tradycji pracuje na tak głębokich poziomach za pomocą metod, które docierają do korzeni problemów i są w realny sposób usunąć je z nas. Podczas warsztatów poznasz takie techniki. Wystarczającą ilość, aby rozpocząć podróż wewnętrznego uzdrowiciela.

IV: TWORZENIE NOWEGO PRZEKAZU

Końcowym elementem, po dokonaniu uwolnienia i harmonizacji, które czasami wymaga kilku lub więcej spotkań z polem danego problemu, przychodzi czas na napełnienie się Nowym Przekazem. Poprzez potężną Moc Źródła przyjmujemy nasze naturalne, oryginalne jakości, dary, talenty, energie. Moglibyśmy powiedzieć, że z jednej strony przyjmujemy głęboką historię o nas, jak i tworzymy świadomie nowy Przekaz dla danego obszaru, elementu.

Dla przykładu, dla naszego ciała, które do tej pory żyło w historii choroby i złego stanu i samopoczucia, teraz czas na stworzenie historii o jego sile, zdrowiu, pięknie. Lub dla relacji miłosnych, które do tej pory były łańcuchem cierpień i pomyłek, poprzez uwolnienie pierwotnych zranień i uwarunkowań, teraz wolni możemy stworzyć nowy przekaz w tym polu. Przekaz miłości, ciepła, radości, bliskości, szacunku. Poprzez specjalnie przygotowane metody, możemy świadomie wygenerować nowe nastawienie do różnych obszarów, jak i całego naszego życia.

PODCZAS WARSZTATU
NAUCZYSZ SIĘ

1. Nawiązywania połączenia ze Źródłem Życia, poprzez kontemplację na uczuciu Ja Jestem i innych praktykach duchowych

2. Tworzenia Wizji Wewnętrznej do przeprowadzania procesów harmonizowania

3. Zmiany stosunku do problemów i wyzwań życiowych, od odrzucania do Akceptacji

4. Uporządkowania procesów swojego życia za pomocą Koła Życia

5. Nowego sposobu rozwiązywania problemów za pomocą Harmonizowania Duchowego

6. Transformacji i Uwolnienia blokad w różnych obszarach życia, które mogą mieć postać energii, myśli, emocji, historii, decyzji z przeszłości, podłączeń energetycznych, programów rodzinnych

7. Powierzenie twojego Duchowego życia i ważnych dla ciebie spraw Źródłu

8.Tworzenia Interaktywnej Wizualizacji, do pozytywnego wspierania procesu harmonizowania

9. Praktycznego Podejścia Dystrybucji Energii Życiowej, czyli konkretnego planu spędzania czasu w danym miejscu w życiu i ładowania go mocą swojej uwagi i obecności, połączonej ze Źródłem Życia

10. Procesu Zagłębiających Pytań, aby odkryć powierzchniowe przyczyny dysharmonii i Regresji Efektu (cofnięcia w przeszłość), dla uwolnienia prawdziwej przyczyny problemu – UWAGA, TO BARDZO GŁĘBOKA PRACA

11. Tworzenia Mantr i Afirmacji, twoich własnych wspierających sugestii i historii połączonych z Mocą Źródła

12. Odwiedzenia Komnaty Serca, dla uzyskania odpowiedzi na dalsze działania i otrzymania wskazówek

13. Kilku różnych Metod Uwalniania Blokad Energetycznych

„WEWNĘTRZNY UZDROWICIEL”

METODY UŻYWANIE PODCZAS WARSZTATU:
Uzdrawianie Duchowe, Taniec Autentyczny, Medytacja & Kontemplacja, Procesy Szamańskie

TERMIN:
27 – 30 WRZEŚNIA 2018: 
Czwartek 19:00 – 22:00;  Piątek 10:00 – 19:00;
Sobota 10:00 – 16:00,  19:00 – 2:00 w nocy  *Ceremonia Taneczna „Złączenie ze Źródłem” ; Niedziela 11:30 – 16:00

Wartość warsztatu: 900 zł
LICZBA MIEJSC 30 OSÓB.
Ostatnie 3 wolne miejsca!