ŚCIEŻKA TAŃCZĄCEGO SZAMANA

Wytańcz Swoją Transformację | Wypoć Swoje Modlitwy

26-27-28 października 2018, Warszawa

ŚCIEŻKA TAŃCZĄCEGO SZAMANA

Ścieżka Tańczącego Szamana to zaproszenie do wejścia na drogę duchowej, szamańskiej pracy ze swoim ciałem, umysłem i duszą poprzez spontaniczny taniec, autentyczny ruch, oddech, obecność świadomością w ciele.

Praca ta polega najpierw na odnalezieniu swojego ciała, odzyskaniu go z powrotem swoją obecnością, ugruntowaniu na swoich stopach, wyczucia rytmu, wejściu świadomością głębiej niż tkanki, mięśnie i kości, uruchomieniu tego co do tej pory pozostawało energetycznie nieaktywne, uśpione. Tak uruchomione ciało, może odnaleźć siebie jako centrum w przestrzeni, rozpocząć eksplorację siebie w ruchu, może zacząć poznawać swoje granice, przekraczać schematy myślowo-emocjonalne poznając je w tańcu, czuć się coraz swobodniej w grupie tańczących istot. Wtedy, stajemy się gotowi, możemy przebudzić wewnętrznego tancerza, czującego swoje ciało, ukorzenionego w swoich stopach na ziemi, swobodnego w ekspresji całym ciałem, czującego przestrzeń i obecność innych istot.

To daje możliwość do rozpoczęcia głębokiej transformacji swojego wnętrza, użyczenia wewnętrznego tancerza do szamańskich procesów uzdrawiania, uwalniania, leczenia energii ciała, umysłu i duszy. Taki taniec jest lekarstwem, terapią, metodą głębokiej pracy ze sobą. To jest ścieżka tańczącego szamana i wezwanie dla twojego serca, jeśli czujesz potrzebę takiej pracy.

OTWARCIE POPRZEZ PODSTAWOWE PRAKTYKI PRZEBUDZENIE WEWNĘTRZNEGO TANCERZA ♥ SZAMAŃSKIE PROCESY UZDRAWIANIA  ZMIANA I TRANSFORMACJA GŁĘBOKICH WZORCÓW ZAPISANYCH W CIELE, UMYŚLE I DUSZY

TANIEC JAKO LEKARSTWO DLA CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY

Ludzie odkryli i stworzyli na przestrzeni wieków wiele metod, prowadzących do uzdrowienia swojego ciała, dla oczyszczenia umysłu z bagażu niepotrzebnych i nieharmonijnych myśli, ograniczających programów, raniących lub wycofujących reakcji emocjonalnych, w końcu dla uleczenia swojej duszy.

Taniec jest jedną z najstarszych metod uzdrawiania, najbardziej pierwotną, bardzo szamańską ścieżką transformacji. Spontaniczny, szamańsko ukierunkowany taniec jest wspaniałym lekarstwem, duchową praktyką. Poprzez taniec, ruchu, kiedy ciało jest uświadomione i obudzone, stajemy się gotowi, aby nasze ciała służyły jako platformy dla uzdrawiania, leczenia, dla pracy wewnętrznej.

DLACZEGO TANIEC LECZY, UZDRAWIA, UŚWIADAMIA, TRANSFORMUJE?

Taniec po pierwsze przerzuca dużą część świadomości ze strumienia myśli, do ciała. Pozwala to na złączenie się ze swoją energią, z czuciem, opuszczeniem mentalnego strumienia, który u większości ludzi jest zbyt aktywny. 

Po drugie, taniec aktywuje uśpione wzorce i programy zapisane w naszych ciałach. 

Po trzecie, taniec przenosi nas do tu i teraz, nie da się tańczyć w przyszłości, musisz tańczyć tu i teraz. 

Po czwarte, taniec ukazuje nam to co w nas jest wpisane, człowiek tak jak tańczy na parkiecie, jak wchodzi w interakcje z muzyką, z ludźmi, z parkietem, tak żyje – zmiana na parkiecie zmienia nasze życia.

Po piąte, taniec wywołuje rodzaj szamańskiego transu, w którym możemy łatwiej i głębiej otrzymać dostęp do naszego wewnętrznego świata.

Po szóste, taniec jako, że jest sam w sobie ekspresją, daje przestrzeń do transformacji różnych nieharmonijnych energii, po prostu przez ich wytańczenie, tańczące uwolnienie. 

Po siódme, taniec aktywuje uśpione warstwy naszych struktur, uaktywnia wyparte emocje, porusza starymi zapomnianymi i nieprzepracowanymi traumami, budzi to co naprawdę siedzi w człowieku.

Po ósme, taniec pozwala na znalezienie swojego wyrazu, swojej unikalnej drogi ekspresji, interpretacji życia, swojego istnienia.

Po dziewiąte, taniec uczy zarówno przepływu, lekkości i swobody jak woda, uziemienia, ugruntowania jak ziemia, wolności, energii niczym ogień, przestrzeni, łagodności i głębi wiatru.

Po dziesiąte, taniec jest otwartą praktyką, która wciąż uczy nas więcej i więcej, głębiej i szerzej o nas, o życiu, o energii.

To jest moje odczucie, rozumienie tańca poprzez doświadczenia swoje i istot z którymi pracowałem, podejście, które staram się przekazać podczas warsztatów, nie jako teorię, ale jako żywe doświadczenie.

PODSTAWOWE PRAKTYKI NAUCZANE NA WARSZTACIE

I. Uruchom całe swoje ciało, wszystkie mięśnie, powięzi, poziomy ciała, uśpione energie

II. Odkryj swoje centrum ruchu w przestrzeni, zacznij eksplorację kierunków ruchu

III. Naucz się głębokiego rozluźnienia w tańcu, od stóp po oczy i czubek głowy

IV. Znajdź swoje stopy, korzenie i rytm, ugruntuj się w ziemi, znajdź swoje poczucie bezpieczeństwa, stabilność

V. Wyczuj stopniowanie granic ruchu, poznaj typy poruszania się, sposoby bycia w tańcu, od bardzo intymnego – wewnętrznego po maksymalną ekspresję i/lub złączenie z polem

VI. Przebudź wewnętrznego tancerza, pozwól sobie „być tańczonym”, teraz możemy zaczynać pracę szamańską poprzez taniec

PRZEBUDZENIE WEWNĘTRZNEGO TANCERZA

W każdym człowieku można znaleźć wewnętrznego tancerza, często jest on uśpiony, nieaktywny, czekający na przebudzenie. Stopniowo, najpierw przez podstawowe praktyki, a potem w bezpośrednim procesie komunikacji z tym aspektem ciebie, który jest odpowiedzialny za ruch budzimy do życia archetyp tancerza. Tancerza, który najpierw powoli zacznie przeciągać się w tobie, artysty, który otrzyma ciało i ruch do ekspresji swoich uczuć, percepcji, myśli, marzeń, do ukazania w ruchu swojego świata. Jeśli już tańczysz, to pięknie, będziesz miał okazję do zgłębienia swojego źródła ruchu, jeśli nie tańczysz, to genialnie, masz okazję obudzić swojego wewnętrznego tancerza, artystę który maluje w przestrzeni swoimi dłońmi, swoim ciałem, tak jak pisarz słowem, malarz obrazem. Taniec autentyczny, spontaniczny to sztuka Zen.

POCZUJ SWOBODĘ
W KONTAKCIE Z LUDŹMI

Jeśli będziesz w staniu uzyskać swobodę w kontakcie z ludźmi na parkiecie, podobną jakość odnajdziesz w swoim życiu. Mówię prosto z doświadczenia swojego i wielu istot.

Kiedy zaczynamy coraz bardziej zakorzeniać się w swoim ciele, ugruntowywać energetycznie, odnajdujemy nasze stopy taniec z drugą istotą staje się czymś bezpiecznym, pięknym, intymnym, otwartym. Znajdując taki rodzaj harmonii w kontakcie z drugą istotą tańcząc, będziesz mógł rozpocząć rezonowanie takiego nastawienia do codziennego życia.

CEREMONIA SZAMAŃSKA

W niedzielę rano, po rozgrzewce przejdziemy przez kilkugodzinną szamańską ceremonię. Parkiet będzie naszą świętą przestrzenią.

Poprzez nasze ciała, ruch, muzykę, specjalnie przygotowane procesy szamańskie, najpierw zbierzesz twoją moc z całego warsztatu, którą odzyskałeś dla siebie, następnie zanurzymy się głęboko w twój wewnętrzny świat, aby dokonać najważniejszych życiowych transformacji.

Ceremonia różni się od innych momentów spędzonych na warsztacie tym, że jest to wyjątkowy, specjalny moment naszej wspólnej pracy. Otwieramy świętą przestrzeń, aby w otoczeniu szlachetnej ciszy, pracować głęboko nad intencjami z którymi przybyliśmy.

W trackie ceremonii wszystko staje się głębsze, wyraźniejsze, przeżycia intensywniejsze. Przywołujemy różnego rodzaju wspierające energie, wołami do Matki Ziemi o oparcie, do Źródła o uzdrowienie, śpiewamy święte pieśni i tańczymy najgłębsze procesy.

Kiedy rytuał dobiega końca, zamykamy świętą przestrzeń i portale do subtelnego wymiaru egzystencji. Wracamy na ziemię, do normalnego stanu percepcji, przynosząc ze sobą i integrując, wszystkie dary świadomości i transformacji, mądrości, jakie uzyskaliśmy, podczas ceremonii.

NAJWAŻNIEJSZE SZAMAŃSKIE PROCESY NA TYM WARSZTACIE

Przebudzenie Tancerza

Proces budzenia energii tancerza, przywoływania kosmicznego archetypu, otwierania w nas siły kreacji, tworzenia.

Złączenie z Sercem Wszechświata
i Sercem Ziemi

Proces, łączący nas z Duchem Matki Ziemi i Duchem Kosmosu, uziemienie, ugruntowanie drzewa życia i rozszerzenie ducha.

Uruchomienie Manifestacji
Energii Dłońmi

Proces, gdzie uczymy się, że nasze dłonie są magicznym narzędziem do przywoływania energii.

Odzyskanie Zagubionego
Fragmentu Duszy

Proces, w którym wracamy do przeszłości, aby uwolnić zranienie, jakie stało się częścią naszego doświadczenia. Takie zranienia często powodują, że kawałek naszej duszy, w momencie traumy, opuszcza pole naszego istnienia. Po uwolnieniu energii zranienia, odbywamy podróż do świata Duchów, aby odzyskać utracony kawałek naszej duszy i przywołać go z powrotem do siebie.

Taniec Transformujący z Cieniem

 Proces, w którym spotykamy się z jedną z energii, którą znajdujemy w sobie i rozpoznajemy jako dysharmonię. Poprzez spotkanie z naszym cieniem w tańcu, zaakceptowanie go, jako części siebie, możemy energią całości tego kim jesteśmy dokonać transformacji dysharmonii i jej uwolnienia, robiąc miejsce na nowe.

„ŚCIEŻKA TAŃCZĄCEGO SZAMANA”


WYTAŃCZ SWOJĄ TRANSFORMACJE ♥ WYPOĆ SWOJE MODLITWY
26-28.10.2018, WARSZAWA

Cena biletu –  750 zł

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 30 OSÓB.
O wpisaniu na listę decyduje kolejność rezerwacji.