ŚCIEŻKA TAŃCZĄCEGO SZAMANA

WIECZÓR Z UZDRAWIAJĄCYM TAŃCEM | ROZPOCZNIJ PRAKTYKĘ

GDAŃSK, 24.09.2018
WARSZAWA, 04.10.2018

 

ŚCIEŻKA TAŃCZĄCEGO SZAMANA

Ścieżka Tańczącego Szamana to zaproszenie do wejścia na drogę duchowej, szamańskiej pracy ze swoim ciałem, umysłem i duszą poprzez spontaniczny taniec, autentyczny ruch, oddech, obecność świadomością w ciele.

Praca ta polega najpierw na odnalezieniu swojego ciała, odzyskaniu go z powrotem swoją obecnością, ugruntowaniu na swoich stopach, wyczucia rytmu, wejściu świadomością głębiej niż tkanki, mięśnie i kości, uruchomieniu tego co do tej pory pozostawało energetycznie nieaktywne, uśpione.

Tak uruchomione ciało, może odnaleźć siebie jako centrum w przestrzeni, rozpocząć eksplorację siebie w ruchu, może zacząć poznawać swoje granice, przekraczać schematy myślowo-emocjonalne poznając je w tańcu, czuć się coraz swobodniej w grupie tańczących istot. Wtedy, stajemy się gotowi, możemy przebudzić wewnętrznego tancerza, czującego swoje ciało, ukorzenionego w swoich stopach na ziemi, swobodnego w ekspresji całym ciałem, czującego przestrzeń i obecność innych istot. To daje możliwość do rozpoczęcia głębokiej transformacji swojego wnętrza, użyczenia wewnętrznego tancerza do szamańskich procesów uzdrawiania, uwalniania, leczenia energii ciała, umysłu i duszy.

Taki taniec jest lekarstwem, terapią, metodą głębokiej pracy ze sobą. To jest ścieżka tańczącego szamana i wezwanie dla twojego serca, jeśli czujesz potrzebę takiej pracy.

„ŚCIEŻKA TAŃCZĄCEGO SZAMANA”

WIECZÓR Z UZDRAWIAJĄCYM TAŃCEM ♥ ROZPOCZNIJ PRAKTYKĘ 

CENA: 65 pln  przy zakupie biletu on line / 100 pln przy zakupie biletu na miejscu 

WARSZAWA 4.10.2018, 18:30 – 21:30