NIE-DUALNOŚĆ

NIE-DWA

JEDNO-ŚĆ

Nie-dualność, jako perspektywa postrzegania doświadczania i tego kto doświadcza, wywodzi się z jednego z odłamów filozofii hinduistycznej Advaita. Jej głównym nurtem jest dociekanie i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Kim Jestem?”

Głównym przekazem jest nie-dwa, czyli jedność całego Istnienia.

W naszej zachodniej filozofii najbardziej powszechnym poglądem jest to, że istnieje obserwator i obserwowany obiekt. Istnieje materialny świat, który wytworzył organiczny mózg, którego przejawem jest świadomość, która teraz może doświadczać materialnego świata.

Nie-dualność wskazuje na możliwość istnienia innej perspektywy. Perspektywy, w której wszystko istnieje w obserwatorze, wszystko jest świadomością. Podobnie jak różne obrazy wyświetlane na ekranie, zmieniają się, modyfikują, lecz na najgłębszym poziomie wszystkie są jednym, wchodzącym w różne modalności ekranem.

W procesie niedualnej kontemplacji zaczynamy zwracać naszą świadomość, na ekran doświadczania, na poznawanie poznawania, zamiast na obiekty poznawania. Odnajdując poprzez bezpośrednie doświadczenie kolejnych wglądów, świadomość, że to kim jesteśmy i w czym się poruszamy bardziej przypomina wirtualną rzeczywistość, wielowymiarowego ekranu świadomości, niż materialnym istnieniem fizycznych i różnych od siebie, wchodzących ze sobą w relację obiektów, bez wspólnej podstawy.

Esencją niedualności jest głębokie, oparte na doświadczeniu poczucie, że nie jestem odseparowanym materialnym obiektem w kontakcie z innymi obiektami, lecz jestem jedną cząstką wszystkiego, we wszystkim.

Że wszystko wydarza się we mnie, jako absolutnej świadomości, która zawiera wszystko co istnieje, tak jak ekran zawiera w sobie każdy obraz. Ten ekran, przez wielu nazywamy jest Bogiem. Bogiem, czyli absolutną świadomością, zawierającą w sobie wszystko, jednocześnie będącą absolutnie wolną od tego co w sobie zawiera. Podobnie jak ogień czy tajfun na ekranie w kinie, nie niszczy ekranu.

Prowadzi to do zrozumienia, że świat oraz nasze odseparowane ja – ego, osobowość, jest iluzją. Że tylko To istnieje naprawdę i Tym jesteśmy. Postać z filmu, którą graliśmy uświadamia sobie, że jest ekranem. To jest esencja Niedualności.

Ta świadomość, zmienia nasz system wierzeń, powoduje dystans do myśli i emocji oraz osobowości, pozwala na doświadczanie swojej własnej nieskończoności, wieczności. To jest dom, za którym wszyscy tak tęsknimy i którego poszukujemy, a którego poszukiwanie przejawia się jako uniwersalne poszukiwanie przez człowieka poczucia szczęścia. Tęsknimy za tym czym jesteśmy, a o czym zapomnieliśmy.


Niedualnosć jest filozofią kontemplacji, w celu rozpoznania, tego Kim Jesteśmy i pozwoleniu, aby ta świadomość dotknęła głęboko naszego ciała, umysłu i świata.
Soham