INTENSYWNY PROGRAM
DZIESIĘCIU SESJI INDYWIDUALNYCH

ZAREZERWUJ PROGRAM 10 SESJI

 

Dziesięć sesji, to bardzo intensywny proces uzdrawiania, podczas, którego pracujemy minimum dwa razy w miesiącu. Jest to praca zadedykowana osobom, które potrzebują dużej, znaczącej zmiany i są gotowe poświęcić się temu procesowi w dużym stopniu.

Obszary do pracy są takie same jak w przypadku pakietu pięciu sesji, to co odróżnia tą formę pracy to intensywność naszych spotkań i intensywność wykonywanej pracy wewnętrznej.

Na pewno, jeśli zależy ci na głębokim procesie zmiany, w krótkim czasie, jesteś gotowy podjąć się takiej częstotliwości naszych sesji, naprawdę masz już dość i potrzebujesz silnej transformacji -to jest dobry wybór dla ciebie.

Ale ostrzegam, ten program może przewrócić twoje życie do góry nogami.

To może być życiowe rewolucja.

Każdy uczestnik otrzyma w trakcie procesu narzędzia do samodzielnej pracy wewnętrznej, po skończeniu programu.

Zawsze preferowałem dawać ludziom wędkę niż rybę, myślę, że się ze mną zgodzisz, że to wielka wartość i mądrość, wiedzieć jak pracować ze sobą samodzielnie. Kluczem we wszystkich programach, które realizujemy, jest przebudzenie twojego wewnętrznego uzdrowiciela, wewnętrznego przewodnika.

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ

I. Najczęściej przez pierwsze półgodziny, do godziny, zajmujemy się twoją historią osobistą, aby odszukać, potrzebujące uzdrowienia i transformacji aspekty ciebie, które są obecnie w stanie dysharmonii. Budujemy w ten sposób mapę ciebie potrzebną do pracy, aby określić, w które miejsca mamy skierować uwagę i energię podczas sesji.

II. Dzięki takiej mapie, możemy przejść do drugiej fazy spotkania, w którym przeprowadzimy proces harmonizujący i transformujący, twoją sytuację wewnętrzną. Pracujemy w sposób intuicyjny, w oparciu o duży, zgromadzony przeze mnie wachlarz metod pracy. Czasami sesja może przypominać tradycyjny coaching, innym razem uzdrawianie szamańskie lub procesy medytacyjne. Robimy to co jest potrzebne dla ciebie, aby przywrócić stan harmonii wewnętrznej.

III. Trzecią fazą sesji jest praca domowa, dla ciebie do wykonania, aby zintegrować i pogłębić wykonane procesy, oraz zasymilować nową konfigurację w codziennym życiu. Praca domowa zazwyczaj jest krótką, regularną praktyką, która wprowadza i ugruntowuje nowe nastawienia w codziennym życiu.

SESJE MOGĄ DOTYCZYĆ

-Transformacji blokujących energii, myśli, emocji
-Uwolnieniu zapisanych matryc z doświadczeń traum i zranień
-Przywróceniu kontaktu z Wyższą Jaźnią
-Harmonizowania połączeń w relacjach i związkach z ludźmi, ciałem, społecznością,
światem, przodkami, naturą
-Uzdrowienia ciała fizycznego, odnalezienia przyczyn choroby i kierunku leczenia
-Uzyskania zrozumienia powodów, dla występowania trudnych wydarzeń w życiu
-Przebudzenia świadomości niedualnej
-Rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych
-Przygotowania do pracy z Ayahuaską i innymi roślinnymi nauczycielami
-Integracji doświadczeń psychodelicznych
-Odzyskania kontaktu, zbudowanie komunikacji ze swoim „ja” relatywnym, osobowością, ego
-Odnalezienia wewnętrznej ciszy, uspokojenia umysłu, relaksacji
-Eksploracji mądrości zawartych w kryzysach życiowych i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

Czym możemy się zając w tak rozłożonym w czasie procesie?

I

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE I ZWIĄZKI

II

MATERIA, PIENIĄDZE, ZARABIANIE 

III

ZDROWIE, UZDRAWIANIE CIAŁA FIZYCZNEGO I ENERGETYCZNEGO.

IV

UZDRAWIANIE PRZESZŁOŚCI

V

DUCHOWE PRZEBUDZENIE ŚWIADOMOŚCI

VI

ROZPOZNANIE DZIAŁANIA OSOBOWOŚCI, STRUKTURY EGO

VII

TWÓJ PROCES ŻYCIOWY

I. Relacje Międzyludzkie i Związkiodszukać dysharmonię w połączeniach z innymi ludźmi i poznać ich głęboko tkwiące przyczyny, korzenie problemów, które najczęściej pochodzą z naszych doświadczeń życiowych i traum transgeneracyjnych (międzypokoleniowych), aby je uwolnić, przetransformować i zmienić tym samym sposób twojego bycia w związkach międzyludzkich i ich jakość na pozytywną.

II. Materia, Pieniądze, Zarabianie – odnalezienie i zrozumienie twojej relacji z pieniędzmi, ukrytych wierzeń na temat zarabiania, wydawania, wypartych emocji, historii z dzieciństwa, przekazów rodzinnych, determinujących to jak traktujesz pieniądze, zarabianie, finanse i tym samym jak one traktują ciebie. W ten sposób możemy uwolnić to co niekorzystne i stworzyć nowe podejście do pieniędzy, wolne od negatywnych emocji, historii, myśli i lęku. Co przekłada się bezpośrednio na nasze działania i efekty materialne.

III. Zdrowie, Uzdrawianie Ciała Fizycznego i Energetycznego – odszukania psychologicznych, energetycznych, duchowych, rodzinnych przyczyn choroby oraz znalezieniem rozwiązania na nią na poziomie jej przyczyny wystąpienia, jak i praca nad stworzeniem odpowiednich, regularnych wizualizacji uzdrawiających.

IV. Uzdrawianie Przeszłości – poznanie, zrozumienie i uwolnienie, konkretnych zapisów z ciała fizycznego, emocjonalnego, mentalnego, praca z traumami i trudnymi kryzysowymi wydarzeniami. Procesu integracji wydarzeń z przeszłości i uwolnienie naszej struktury energetycznej od ich wpływu. Neutralizacja pamięci komórkowej wydarzenia, oczyszczenie ciała i pamięci z traum.

V. Duchowe Przebudzenie Świadomości – praca nad poznaniem swojej głębokiej natury, czystej świadomości, poprzedzającej funkcjonowanie umysłu, działanie struktury osobowości. Doświadczalne poczucie inteligentnej obecności, sprzed nawet samej percepcji i funkcjonowania uwagi. Proces prowadzący do rozpoznania siebie, poza strumieniem myśli. Medytacja, kontemplacja i pytanie o Jaźń. Mindfullness, uważność w życiu codziennym, nauka obecności w tu i teraz. Wyciszenie umysłu, nauka ciepłego dystansu i neutralnej obserwacji. Program duchowego przebudzenia.

VI. Rozpoznanie Działania Osobowości, Struktury Egoto bardzo ciekawa i odkrywcza praca, zrozumieć mechanizmy rządzące naszym umysłem, źródła reakcji emocjonalnych, przyczyny powstania i utrwalenia twoich wierzeń, jako skrystalizowanych myśli. W tym procesie możemy również przeprowadzać uwolnienie różnego rodzaju emocji z ciała – gniewu, smutku, żali, poczucia winy, wstydu. To proces głębokiego samopoznania i transformacji elementów, które są w dysharmonii.

VII. Twój Proces Życiowy – czego doświadczasz w tej chwili w swoim życiu, co chcesz lepiej zrozumieć, poznać, uwolnić, dokonać uzdrowienia i harmonizowania. Z czym masz trudności, w jakim procesie jesteś? Z czym potrzebujesz pomocy, wsparcia mentora?

ZAREZERWUJ PROGRAM 10 SESJI

WAŻNE INFORMACJE:

I.

Wszystkie sesje zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, do mojego powrotu do Peru w październiku 2018, domykamy ten etap pracy. Zdecyduj się na sesję, jeśli jesteś gotów poświęcić na nie swój czas, jeśli naprawdę chcesz dokonać ważnych zmian.

II. 

Ustalamy grafik spotkań na Skype z wyprzedzeniem, wiemy, kiedy będziemy, pracowali, jakie są odstępy pomiędzy sesjami, jak zaplanować twoją pracę wewnętrzną w tym czasie. W tym programie minimum dwie sesje w miesiącu.

III.

To jest forma intensywnej pracy fizycznej, psychologicznej i duchowej. Rozpoczęcie takiego procesu, może być przełomowym momentem w twoim życiu.

„PROGRAM 10 SESJI INDYWIDUALNYCH”


TERMIN REALIZACJI SESJI: Listopad – Marzec
CZAS TRWANIA JEDNEJ SESJI: 1.5 – 2h
CENA: *5000 pln 

*Standardowa cena pojedynczej sesji to 400 pln za godzinę pracy, sesja trwa zazwyczaj około dwóch godzin, lub dłużej. Kupując pakiet oszczędzasz około 1000 -1500 pln i zapewniasz sobie wcześniejszą rezerwację terminów.